startStrefa WiedzyVademecum wierzycielaOdzyskiwanie należności na drodze polubownej i sądowej
vademecum wierzyciela
22
06
2016
01
Odzyskiwanie należności na drodze polubownej i sądowej
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze stosowaniem kredytu kupieckiego, pojawią się problemy z kontrahentami, którzy z jakichś powodów nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Umiejętność rozwiązywania tego typu kłopotów jest bardzo ważna w zarządzaniu przedsiębiorstwem – nie sposób bowiem osiągnąć sukcesu biznesowego, kiedy zagrożona jest płynność finansowa. W jaki sposób radzić sobie z partnerami, którzy mimo prób polubownego rozwiązania sprawy w dalszym ciągu uchylają się od spłaty należności?

Przede wszystkim zacznijmy od definicji pojęcia „zarządzanie należnościami”. Niestety bardzo często zdarza się, że stawia się je na równi z pojęciem windykacji. A przecież jest to pojęcie o wiele szersze, określające ogół działań zmierzających do minimalizacji problemów z nierzetelnymi kontrahentami. Można nawet obrazowo powiedzieć, że zarządzanie należnościami opiera się na trzech filarach: prewencji, monitoringu i właśnie na windykacji.

Działania prewencyjne doskonale wpisują się w powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Istotnie, w każdym przedsiębiorstwie należy dążyć do wypracowania mechanizmów, które pozwoliłby zarówno ocenić kondycję finansową nowego partnera, jak i kontrolować tych stałych. Obecnie do dyspozycji mamy cały szereg instrumentów pozwalających zdobyć wiedzę na temat otoczenia biznesowego.

Monitoring to działania, które nadal możemy zakwalifikować jako prewencyjne, ale dotyczą już sytuacji, w której nawiązaliśmy współpracę z danym partnerem, a termin płatności za towar lub usługę ma dopiero nastąpić. Na tym etapie należy skupić się na działaniach informacyjno-kontrolnych, czyli np. telefonicznie poinformować o zbliżającym się terminie zapłaty, sprawdzić, czy faktura dotarła i czy nasz kontrahent ma zamiar spełnić swoje zobowiązanie.

Działania windykacyjne dotyczą sytuacji, w której mimo upływu terminu płatności dłużnik nie uregulował należności, a co gorsze nie wiemy, kiedy to zrobi. W praktyce windykację dzielimy na polubowną i sądową. Ta pierwsza obejmuje próby dojścia do porozumienia z dłużnikiem na drodze dialogu i często przy wzajemnych ustępstwach, a druga – działania z wykorzystaniem instytucji państwowych.

Jeśli działania na etapie windykacji polubownej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel powinien rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową (w drodze powództwa cywilnego o zapłatę należności). W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, np. wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Za prowadzenie sprawy i reprezentację przed sądem odpowiadać będzie wówczas – jako nasz pełnomocnik procesowy –  adwokat lub radca prawny. Przyjmując takie rozwiązanie mamy pewność, że sprawa będzie prowadzona sprawnie i z najwyższą starannością w zakresie wszelkich wymogów formalnych. Przedsiębiorca może oczywiście występować przed sądem samodzielnie, ale wtedy zdaje się na własną wiedzę i każda nieprawidłowość, np. w złożeniu pozwu, skompletowaniu dokumentów czy obliczeniu i uiszczeniu opłaty sądowej może skutkować utrudnieniami. Z kolei od profesjonalnego prawnika można oczekiwać, że znane mu są doskonale wszelkie aspekty i niuanse procedowania, a jego doświadczenie pozwala na udzielanie cennych porad.