startpolityka prywatności
polityka prywatnosci

Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje Ogólne

 1. Kancelaria Prawna Via Lex L. Szcześniak i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (VL) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług VL, w tym odwiedzającej witrynę internetową VL oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach VL plikach cookies.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług VL jest VL.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. VL przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach;
  2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów VL, w tym marketingu produktów i usług VL, prowadzenia analiz;
  4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;
  5) VL przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przetwarzania danych przez VL w następujących celach:
  1) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  2) realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;

III. Prawa Klienta

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje jej także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Przekazywanie danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

V. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

VL dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO. Ponadto, posiada wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013.

VI. Polityka plików „COOKIES”

 1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych,. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Stosowane przez VL „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookie.s" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
 5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez VL akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

VII. Informacje końcowe

VL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych valex.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.