startOferta
nasza oferta

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat realizowanych usług. Aby poznać szczegóły oferty, zachęcamy do zamówienia konsultacji z naszym pracownikiem w preferowanej przez Państwa formie (konsultacja telefoniczna lub spotkanie).

Windykacja sądowa
Podstawą skutecznej windykacji sądowej jest perfekcyjna znajomość przepisów prawa i doświadczenie w jego stosowaniu. Kancelaria Prawna VIA LEX zapewnia swoim klientom odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych w trybie zwykłym i odrębnym (nakazowym, upominawczym, uproszczonym, a także Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym).

POSTĘPOWANIE SĄDOWE obejmuje m.in.:

 • weryfikację i uaktualnienie danych dłużnika oraz całej dokumentacji,
 • określenie właściwego dla danej wierzytelności trybu postępowania sądowego,
 • przygotowanie i złożenie pozwu we właściwym sądzie,
 • wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności,
 • reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania, aż do uzyskania tytułu wykonawczego,
 • kontakty z sądami i nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania,
 • sporządzanie pism procesowych w trakcie trwającego postępowania.
windykacja egzekucyjna
Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do odpowiedniej kancelarii komorniczej. Kancelaria Prawna VIA LEX może uruchomić i nadzorować cały proces egzekucji długu. Na tym etapie podejmujemy również działania mające skłonić dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE obejmuje m.in.:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do kancelarii komorniczej,
 • monitorowanie i wspomaganie procesu egzekucji długu zarówno pod względem formalnym, jak i pod kątem szybkości podejmowanych kroków,
 • czynności zmierzające do ustalenia składników majątkowych dłużnika,
 • prowadzenie działań, których celem jest spieniężenie zajętego majątku dłużnika w drodze licytacji komorniczej.
obsługa prawna
Kancelaria Prawna VIA LEX oferuje również szeroko pojęte doradztwo prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki naszemu doświadczeniu dynamicznie reagujemy na różnorodne potrzeby naszych klientów.

DORADZTWO I OBSŁUGA PRAWNA obejmują m.in.:

 • reprezentację klienta w innych rodzajach postępowań (np. upadłościowym czy postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika),
 • zastąpienie klienta w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji jego zadłużeń,
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców,
 • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych (prawo cywilne i gospodarcze),
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz kontraktów,
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację kontrahenta w sporach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji.
STREFA WIEDZY
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z zakresu zarządzania należnościami przygotowanymi przez naszych ekspertów.