startStrefa WiedzyVademecum dłużnikaNajczęściej zadawane pytania - Kancelaria Prawna VIA LEX
vademecum dlużnika
22
06
2016
01
Najczęściej zadawane pytania - Kancelaria Prawna VIA LEX

Dlaczego Kancelaria Prawna VIA LEX przesłała wezwanie do zapłaty?

Kancelaria Prawna VIA LEX świadczy usługi w zakresie windykacji należności finansowych w imieniu i na rzecz swoich klientów. Jeśli otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty, oznacza to, że wierzyciel zdecydował się skorzystać z naszych usług i przekazał sprawę do obsługi. Naszymi klientami są banki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne oraz podmioty z sektora B2B.

Jakie działania w ramach dochodzenia należności może podjąć Kancelaria Prawna VIA LEX?

Kancelaria w pierwszej kolejności stara się rozwiązać problem zadłużenia w sposób polubowny, proponując dłużnikowi skorzystanie z programu Droga Porozumienia. W ramach programu eksperci kancelarii przedstawiają rozwiązania optymalne dla danej sprawy. Jeżeli dłużnik odmawia współpracy z nami, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego, a w dalszej perspektywie – po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty – może zostać skierowana do egzekucji komorniczej.

Co należy zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Przede wszystkim zalecamy racjonalne podejście do sprawy – w rozwiązaniu problemu zadłużenia nie pomogą żadne skrajne emocje. Wierzyciel chce wyegzekwować swoją należność i w tym celu skorzystał z pomocy kancelarii. Prosimy szczegółowo zapoznać się z otrzymanym dokumentem i przeanalizować swoją obecną sytuację finansową pod kątem możliwości spłaty zadłużenia. Zalecamy jak najszybszy kontakt z osobą prowadzącą sprawę (dane kontaktowe znajdą Państwo w otrzymanym piśmie) w celu omówienia sytuacji. W ramach programu Droga Porozumienia nasi eksperci wyczerpująco przedstawią wszystkie szczegóły dotyczące zadłużenia i zaproponują polubowne rozwiązanie sprawy.

W jaki sposób można dokonać spłaty zadłużenia?

Wszelkie informacje dotyczące wysokości zadłużenia, numeru konta bankowego oraz terminu dokonania wpłaty określone są w wezwaniu do zapłaty. Płatności można dokonać za pomocą elektronicznego przelewu bankowego lub w formie przekazu pocztowego.

Czy istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty?

Kancelaria Prawna VIA LEX w ramach indywidualnych negocjacji może zaproponować rozłożenie zadłużenia na raty. Nie jest to jednak rozwiązanie, które stosujemy w każdym przypadku. Każdorazowo w ramach programu Droga Porozumienia badamy sytuację dłużnika i historię jego zadłużenia w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, które z jednej strony będzie zgodne z interesem wierzyciela, a z drugiej ułatwi dłużnikowi rozwiązanie problemu.

Dlaczego kontaktując się z Kancelarią Prawną VIA LEX należy podawać swoje dane osobowe?

W celu przeprowadzenia telefonicznej rozmowy w sprawie zadłużenia niezbędne jest podanie danych osobowych, aby pracownik kancelarii mógł stwierdzić, że rzeczywiście rozmawia z osobą, której dotyczy sprawa. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie można bowiem podawać informacji na temat zadłużenia osobom postronnym – nawet najbliższej rodzinie.

Czy rozmowy telefoniczne z Kancelarią Prawną VIA LEX są nagrywane?

Tak. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z naszymi pracownikami są nagrywane i przetwarzane zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.

Jak mogę skontaktować się z Kancelarią?

telefonicznie: 71 773 68 30 (infolinia),
korespondencyjnie: Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i partnerzy sp.k., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-200 Wrocław,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@vialex.pl .