startAktualnościPrzedsiębiorca jako konsument od 1 stycznia 2021 r.
Aktualności
04
02
2021
Przedsiębiorca jako konsument od 1 stycznia 2021 r.
Dotychczasowe przepisy kształtowały się w ten sposób, że jeśli zakupu dokonywał przedsiębiorca, to z góry przyjmowano, że jest profesjonalistą, a więc lepiej rozeznaje się we wszelakich aspektach prawno-gospodarczych, a do tego posiada środki, by w razie problemów, dochodzić swoich racji przed sądem. Konsekwencją takiego toku rozumowania było to, że jeśli przedsiębiorca np. zakupił coś w sklepie internetowym, ale po otrzymaniu przesyłki doszedł do wniosku, że rzecz jednak nie odpowiada jego potrzebom, nie mógł tak po prostu zwrócić nieudanego zakupu. W ocenie ustawodawcy przedsiębiorca winien w sposób fachowy i rzetelny przemyśleć oraz przeanalizować zakup, w związku z czym nie przysługiwały mu ewentualne roszczenia wobec sprzedawcy, które w analogicznej sytuacji przysługiwałyby konsumentowi. 

Nowo wprowadzone przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wskazują na nową kategorię przedsiębiorców, do których zastosowanie znalazły wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. regulacje – chodzi o osoby fizyczne, które dokonują transakcji związanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że nie jest to transakcja o charakterze zawodowym. Zawodowy charakter czynności jest oceniany na podstawie przedmiotu działalności deklarowanego przy wpisie do CEIDG. Zgodnie z powyższym, nowe uprawnienia nie będą przysługiwały przy zawieraniu umów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo fryzjer nie będzie mógł skorzystać z ochrony nabywając narzędzia wykorzystywane do świadczenia swoich usług takich jak np. nożyczki lub artykuły służące do pielęgnacji włosów. Należy pamiętać, że nowe regulacje dotyczą wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej i nie dotyczą innych kategorii przedsiębiorców (np. spółek partnerskich).

Ochrona przysługuje ww. przedsiębiorcom w następujących zakresach:

  • niedozwolonych postanowień umownych, czyli tzw. klauzul abuzywnych;
  • rękojmi za wady;
  • prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reasumując, od 1 stycznia 2021 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą  korzystać z pewnych uprawnień przypisanych do tej pory konsumentom. Warunkiem jest to, by umowy, co do których mają zastrzeżenia, nie dotyczyły bezpośrednio branży, w której się specjalizują (zgodnie z wpisem do CEIDG).