startAktualnościNowe przepisy polskiego ładu od 1 stycznia 2022 roku - podatki
Aktualności
24
01
2022
Nowe przepisy polskiego ładu od 1 stycznia 2022 roku - podatki
1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji – obecnie ww. wartość wynosi 8.000 zł. Nie skorzystają z niej zatem przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Najbardziej odczuwalne zmiany czekają osoby najmniej zarabiające, których dochody roczne mogą wzrosnąć nawet o kilka tysięcy złotych. Dla osób średnio zarabiających tj. pomiędzy 6.000 zł, a 12.000 zł brutto zmiany nie będą zauważalne, zaś osoby najzamożniejsze, które zarabiają 13.000 zł brutto i więcej, nowe zmiany przyniosą obniżkę realnego wynagrodzenia „na rękę”. Powyższe wynika z wprowadzenia zmian w obliczaniu składki zdrowotnej, o czym szerzej w pkt. 2.

2. Likwidacja odliczeń składki zdrowotnej

Choć stopa procentowa składki zdrowotnej pozostanie na znanym nam poziomie 9%, to już od 2022 roku podatnicy nie będą mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku. To oznacza, że w wyniku planowanych zmian składka zdrowotna przestanie być odliczana od podatku dochodowego. To znacząca zmiana, na niekorzyść zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Brak możliwość obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatnie zwiększy kwotę podatku należnego. Powyższe zostanie jednak zrekompensowane większości pracowników poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku, jednak dla najlepiej zarabiających rekompensata ta nie zniweluje straty, wobec czego ich wynagrodzenie w kwocie netto zmaleje.

O ile pracownicy skorzystają na nowej kwocie wolnej, o tyle jednak dla samozatrudnionych i osób prowadzących działalność gospodarczą nie przewidziano już takiej ochrony i poniosą oni realne koszty związane z wyżej omawianą zmianą.

3. Zwiększenie progu podatkowego

Kolejną przewidzianą zmianą jest zwiększenie progu podatkowego, od którego pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 32%. Obecnie wartość ta wynosi 85.528 zł rocznie, natomiast od 1 stycznia 2022 roku została zwiększona do 120.000 zł.
Pierwszorzędnie należy zwrócić uwagę, iż pułapów 85.528 zł i 120.000 zł nie można utożsamiać z rocznymi zarobkami netto ani brutto. Progi odnoszą się do podstawy obliczenia podatku (inaczej: dochodu po odliczeniach). Aby obliczyć jej wysokość, od przychodów odejmujemy koszty ich uzyskania oraz składki na ubezpieczenie społeczne. I tak w 2020 roku pierwszy próg podatkowy przekraczały osoby, które zarobiły ponad 102.594 zł brutto. Należy również pamiętać, iż wyższą stawkę podatkową płaci się wyłącznie od „nadwyżki” tj. kwoty przekraczającej dany próg.
Na zmianach w zakresie zwiększenia progu podatkowego skorzystają zatem osoby zarabiające powyżej 8.500 zł brutto miesięcznie, które powyżej tej kwoty zapłacą podatek dochodowy o  wartości 17%, a nie jak dotychczas 32%. Maksymalna ulga będzie dotyczyła kwoty 34.472 zł co przedkłada się na wyższe wynagrodzenie o 5.170,80 zł w skali roku.

4. Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców

Składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki).

5. Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego

Wprowadzono nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych, które w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozliczenia przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

6. Ulga w PIT na powrót z emigracji

Z powyższego rozwiązania będą mogli skorzystać tylko wybrani podatnicy. Przede wszystkim głównym kryterium będzie to, aby podatnik przed powrotem do Polski nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania przez co najmniej trzy lata. Po podjęciu decyzji o powrocie do Polski i przeniesieniu tu swojej rezydencji podatkowej istnieje szansa na skorzystanie z ulgi. Ulga ma być odliczana przez cztery lata. W przypadku powrotu do Polski w 2022 roku będzie można odliczyć do PIT połowę podatku za 2022 rok, a w kolejnych latach połowę za bazowy rok poprzedni.