startAktualnościRząd wznawia prace nad projektem w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
Aktualności
13
06
2017
ARTYKUŁ
Rząd wznawia prace nad projektem w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
W dniu 22 czerwca 2017 roku Stały Komitet Rady Ministrów powróci do rozpatrywania projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Proponowane rozwiązane ma na celu przyspieszenie procesów przekształceń, gdyż w obowiązującym stanie prawnym modyfikacja prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali, co w wielu przypadkach rodzi konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Konsekwencją ustawowego przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności miałoby być wprowadzenie 20-letniego obowiązku ponoszenia tzw. „rocznej opłaty przekształceniowej” na rzecz dotychczasowych właścicieli gruntów. Wysokość przedmiotowej opłaty stanowiłaby odpowiednik opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 roku, która w przypadku nieruchomości gruntowych oddanych na cele mieszkaniowe wynosi 1% jej ceny. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Tytułem przykładu osoba fizyczna, której dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia może wnioskować o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za dany rok.

Zdaniem wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego „projekt ustawy, która spowoduje przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, może wejść w życie z początkiem jesieni tego roku. Dzięki tej ustawie Polacy staną się faktycznymi właścicielami gruntów (…). Z przekształcenia może skorzystać, w świetle naszych ostatnich wyliczeń, nawet 1,7 mln użytkowników wieczystych. Projekt ustawy dotyczy gruntów m.in. pod budownictwem wielorodzinnym, pod domami jednorodzinnymi, lokalami użytkowymi, a także lokalami usługowymi, które znajdują się w budynkach, gdzie są lokale mieszkalne”.